مجموعه آزمایشگاه ها شرکت آریا الکترون اپتیک

سال تاسیس : ۱۳۹۵

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت آریا الکترون اپتیک

زمینه های تخصصی :

بررسی ساختار نمونه ها بررسی ترکیب شیمیایی نمونه ها انجماد بدون آبگیری نمونه های زیستی پاک سازی محفظه خلا ایجاد پوشش های رسانا ایجاد پوشش های لایه نازک گوناگون

نشانی آزمایشگاه :

تهران،میدان ونک،خیابان ملاصدرا،خیابان شیراز شمالی،خیابان دانشور شرقی،پلاک 13 ،واحد 7و8

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج نشر جرقه (کوانتومتر)

  (SES)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی

  (FESEM)