مجموعه آزمایشگاه ها شرکت کنترل کیفی تستا

سال تاسیس : ۱۳۷۴

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت کنترل کیفی تستا

زمینه های تخصصی :

آزمون مواد غذایی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، خوراک دام، طیور، آزمون محیط زیست شامل آب و پسماند کالیبراسیون تجهزات اندازه گیری شیمی، دما، فشار، دور، ابعاد، رطوبت، جرم، حجم

نشانی آزمایشگاه :

خراسان رضوی، مشهد، شهرک صنعتی توس، شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه رئومتر

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع - طیف سنج جرمی - طیف سنج جرمی

  (LC-MS-MS)
 • دستگاه هضم کجلدال

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )