مجموعه آزمایشگاه ها شرکت آزمون سلامت البرز

سال تاسیس : ۱۳۹۵

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت آزمون سلامت البرز

زمینه های تخصصی :

آنالیز مواد غذایی ، بافت شناسی ، عسل ، شیمی آب و پساب ، میکروب شناسی مواد غذایی ، آب و پساب ، دامپزشکی ، مولکولی ، تعیین جنسیت پرندگان ، بسته بندی (قوطی ، شیشه ، فیلم)

نشانی آزمایشگاه :

استان مازندران ، ساری ، میدان امام خمینی(ره) ، ابتدای بلوار آزادی ، ساختمان زمان ، طبقه زیرین

نشانی دفتر :

استان مازندران ، ساری، میدان امام خمینی(ره) ، ابتدای بلوار آزادی ، ساختمان زمان ، طبقه زیرین

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد
 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه همکار سازمان دامپزشکی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • آون

 • اتوکلاو

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • حمام آب

 • حمام آب

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه سنجش شیر

 • دستگاه کدورت سنج

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • کوره الکتریکی

 • نورسنج شعله‌ای 

 • همزن مغناطیسی

 • هود لامینار