آزمایشگاه سنجش اندازه ذرات پارس
سال تاسیس : ۱۳۹۴
 • عضو قطعی
 • اصفهان اصفهان ,
 • مدیر آزمایشگاه : علی تحویلیان
 • رابط آزمایشگاه : علی تحویلیان
 • تلفن : ۰۳۱۳۲۶۰۸۱۲۹
 • نمابر : ۰۳۱۳۲۲۹۱۱۷۹
 • http://www.particlesize.ir
 • info@particlesize.ir
زمینه های تخصصی : اندازه گیری ابعاد ذرات نانو و میکرو ، تعیین دقیق بازه توزیع اندازه ذرات نانو و میکرو ، تعیین پایداری نسبی و مطلق مواد در سوسپانسیون ها ، تحلیل داده های آزمون های Particle Size Analyzer مبتنی بر Dynamic Light Scattering و Static Light Scattering ، --- انجام انواع آزمون PSA شامل DLS و SLS --- انجام آزمون پتانسیل زتا ( Zeta Potential ) توسط زتامتر --- خدمات تخصصی پراش پرتو ایکس شامل: 1- پراش پرتو ایکس 2- پراش پرتو ایکس نمونه های لایه نازک Thin film 3- پراش پرتو ایکس با زاویه پایین Low angle XRD 4- اندازه گیری تنش باقیمانده Residual stress 5- اندازه گیری بافت کریستالوگرافی Crystallographic texture --- برای اطلاعات بیشتر و رزرو نوبت اینترنتی به وب سایت آزمایشگاه مراجعه فرمایید.
نشانی آزمایشگاه : اصفهان. چهارراه عسکریه خیابان عسکریه ابتدای کوچه شماره 3 پلاک 33
نشانی دفتر : اصفهان. چهارراه عسکریه خیابان عسکریه ابتدای کوچه شماره 3 پلاک 33
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • تفرق نور پویا (DLS)(DLS)
 • حمام فراصوت
 • سانتریفیوژ
 • سنجشگر اندازه ذرات(PSA )