آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز

سال تاسیس : ۱۳۸۴

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه شهید چمران اهواز

زمینه های تخصصی :

شیمی - آنالیز دستگاهی - نانو - میکروبیولوژی

نشانی آزمایشگاه :

استان خوزستان، شهرستان اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران اهواز، ضلع جنوب شرقی دانشکده مهندسی، جنب تاسیسات مهندسی

نشانی دفتر :

اهواز - بلوار گلستان - دانشگاه شهید چمران - آزمایشگاه مرکزی

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد
 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه همکار سازمان دامپزشکی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • التراسانتریفیوژ

 • پروب فراصوت

 • خوانشگر الایزا

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آزمون رفتار فازی

  (PVT)
 • دستگاه آنالیز حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه استخراج کروژن

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول

  (DO)
 • دستگاه اندازه گیری زاویه تماس و کشش سطحی

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری فیبر خام

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES )
 • دستگاه تبخیر کننده در خلاء

 • دستگاه تقطیر کجلدال

 • دستگاه تقطیر کجلدال

 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • دستگاه سنجش کل کربن آلی

  (TOC)
 • دستگاه سنجشگر راک ایول

 • دستگاه ضخامت سنج

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هضم کجلدال

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سلول انتقال نیمه خشک 

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی-فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی-فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نشر جرقه (کوانتومتر)

  (SES)
 • طیف سنج نوری، نانودراپ، خوانش گر میکروپلیت، , طیف سنج تشدید پلاسمون سطحی موضعی

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کوره الکتریکی

 • کوره لوله ای

 • مخزن نیتروژن مایع

 • مولد هیدروژن

 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی

  (FESEM)
 • میکروسکوپ پروبی روبشی

  (SPM)
 • میکروسکوپ رامان

 • نورسنج شعله‌ای 

 • همزن مکانیکی

 • همگن ساز فراصوت