آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز
سال تاسیس : ۱۳۸۴
زمینه های تخصصی : آنالیز دستگاهی - نانو
نشانی آزمایشگاه : استان خوزستان- شهرستان اهواز- بلوار گلستان- دانشگاه شهید چمران اهواز- ضلع جنوب شرقی دانشکده مهندسی-جنب تاسیسات مهندسی
نشانی دفتر : اهواز - بلوار گلستان - دانشگاه شهید چمران - آزمایشگاه مرکزی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آب دیونیزه ساز
 • آب دیونیزه ساز
 • آسیاب گلوله ای سیاره ای
 • استخراج کروژن
 • الکتروریسی
 • اندازه گیر اکسیژن محلول(DO meter)
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پروب فراصوت
 • پروب فراصوت
 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی نشر اتمی (ICP-AES )
 • تبخیرکننده در خلاء
 • خوانشگر الایزا
 • رزونانس مغناطیس هسته (NMR )
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ
 • سلول انتقال نیمه خشک 
 • سنجش کل کربن آلی(TOC Analyzer)
 • سنجشگر اندازه ذرات(PSA )
 • سنجشگر حرارتی هم زمان(STA)
 • سنجشگر راک ایول
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، اکسیژن و گوگرد(CHNOS Elemental anal)
 • ضخامت سنج
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس(XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • کدورت سنج
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کوانتومتر
 • کوره الکتریکی
 • کوره لوله ای
 • لایه‌نشانی به روش کند و پاش
 • مخزن نیتروژن مایع
 • مولد هیدروژن
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)
 • میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM )
 • میکروسکوپ پروبی روبشی(SPM)
 • نورسنج شعله‌ای 
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR )
 • همزن مکانیکی