آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ایلام

سال تاسیس : ۱۳۹۴

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه ایلام

زمینه های تخصصی :

زیست فناوری- شیمی

نشانی آزمایشگاه :

ایلام- بلوار پژوهش- دانشگاه ایلام

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آون خلاء

 • دستگاه آون خلاء

 • دستگاه انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه پردازنده بافت

 • دستگاه حمام آب مرتعش

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه رنگ آمیزی کننده لام

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه سنجشگر خودکار

 • دستگاه سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • دستگاه شمارنده سلولی

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه فریزر دمای خیلی پایین

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه میکروسکوپ فلورسانس 

 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)