مجموعه آزمایشگاه ها

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • سینا آزمای بندر

زمینه های تخصصی :

آزمایشگاه مکانیک و فلزشناسی ، آزمایشگاه برق و اپتیک

نشانی آزمایشگاه :

بندرعباس،شهرک صنعتی شماره1،انتهای خیابان اصلی،روبه روی روغن حیات،پلاکN8

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

  آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آزمون سختی راکول

 • آزمون سختی سنجی عمومی

 • آزمون کشش

 • اره لنگ

 • اندازه گیر سطح صدا

 • باسکول

 • پولیش متالوگرافی

 • تراش ستونی

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دورسنج

 • دینامومتر

 • دینامومتر

 • سنجشگر توان

 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • عدسی سنج

 • فریزر

 • کمپرسور هوا

 • کوانتومتر

 • ماشین تراشکاری

 • مانت گرم

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میلی اهم متر

 • ناچ زن