مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۸۹
 • عضو قطعی
 • هرمزگان بندر عباس ,
 • مدیر آزمایشگاه : معصومه آجورلو
 • رابط آزمایشگاه : سکینه خورشیدی
 • تلفن : ۰۷۶-۳۳۵۶۲۰۴۸
 • نمابر : ۰۷۶-۳۲۵۶۰۰۷۰
 • info@sinaazma.com
سازمان مرتبط :
زمینه های تخصصی : -آنالیز کود -آنالیز باقیمانده سموم -آنالیز آرایشی و بهداشتی -تعیین ماهیت مواد پلیمری ،آلی و معدنی -آنالیز آب و خاک -آنالیز فلزات سنگین -آنالیز مواد غذایی
نشانی آزمایشگاه : بندرعباس،شهرک صنعتی شماره1،انتهای خیابان اصلی،روبه روی روغن حیات،پلاکN8
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آون
 • اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی(BOD Meter)
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر ضریب شکست
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن(COD Meter)
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • انکوباتور یخچالدار
 • ترازوی دیجیتال
 • حمام آب
 • سانتریفیوژ
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • کروماتوگراف گازی(GC)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کوره الکتریکی
 • نورسنج شعله‌ای 
 • هضم کجلدال