آزمایشگاه فناوری و تجهیزات آب و آبیاری (فناب) جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف

سال تاسیس : ۱۳۹۴

سازمان مرتبط :

 • جهاد دانشگاهی

  • جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف

زمینه های تخصصی :

آزمون ماشین آبیاری سنترپیوت آزمون ماشین آبیاری لینیر آزمون ماشین آبیاری ویلموو آزمون ماشین آبیاری قرقره‌ای آزمون سیستم های کلاسیک ثابت و نیمه متحرک اندازه‌گیری ابعاد اندازه‌گیری بازگشت حرارتی بررسی پراکنش دوده اندازه‌گیری مقدار دوده اندازه‌گیری نرخ جریان جرمی مذاب(MFI) اندازه‌گیری زمان القای اکسایش (OIT) اندازه‌گیری چگالی (دانسیته( آزمون فشار هیدرواستاتیک دما بالا و دما پایین آزمون کشش

نشانی آزمایشگاه :

تهران، ضلع شمال غربی دانشگاه شریف، خیابان شهید قاسمی، سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، پلاک 71

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • ترازوی حساس

 • ترازوی سنجش رطوبت

 • دستگاه آزمون فشار هیدرواستاتیک

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه اندازه گیری درصد دوده

  (CBC)
 • دستگاه سنجش نرخ جریان مذاب

  (MFI )
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • ضخامت سنج دیجیتالی

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)