مجتمع آزمایشگاهی رازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه آزاد اسلامی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

نشانی آزمایشگاه :

اراک ، میدان امام خمینی (ره) بلوار امام خمینی (ره)شهرک دانشگاهی امیر کبیر

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون نقطه آنیلین

 • دستگاه آون

 • دستگاه اندازه گیر ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیر میزان آب

 • دستگاه اندازه گیر نفوذ پذیری

 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه برش مستقیم

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه جک بتن شکن

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه حمام گرانروی

 • دستگاه رنگ سنج

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ ژربر

 • دستگاه سنجشگر تقطیر اتمسفری

 • دستگاه سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • دستگاه سنجشگر نقطه اشتعال باز

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز نزدیک 

  (NIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه ماشین فرزکاری

 • دستگاه ماشین کنترل عددی

  (CNC)
 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی