مجموعه آزمایشگاه ها شرکت فنی مهندسی بسپار پایش پارس (سهامی خاص)

سال تاسیس : ۱۳۹۳
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • خراسان رضوی مشهد ,
 • مدیر آزمایشگاه : مهدی محمودی فریمانی
 • رابط آزمایشگاه : یلدا خوش اخلاق استاد
 • تلفن : ۰۵۱۳۸۷۶۹۲۳۰
 • نمابر : ۰۲۱۴۲۶۹۵۸۶۸
 • www.bpp-co.com
 • info@bpp-co.com

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت فنی مهندسی بسپار پایش پارس (سهامی خاص)

زمینه های تخصصی :

پلیمر- پلاستیک، لاستیک، رنگ، رزین، چسب

نشانی آزمایشگاه :

خراسان رضوی، مشهد، میدان آزادی، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه فردوسی، بلوار دانش، خیابان ادب، مرکز رشد واحدهای فناوری ، جنب اداره امور تغذیه سابق، شرکت فنی مهندسی بسپار پایش پارس

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

  آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • آزمون ضربه

 • آزمون ضربه سقوط وزنه

 • آزمون فشار هیدرواستاتیک

 • آزمون فشار هیدرواستاتیک

 • آون

 • انکوباتور یخچالدار

 • پلاستومتر

  (MFI )
 • سنجشگر نقطه نرمی

  (Vicat)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-VIS)
 • کوره الکتریکی

 • گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • ماشین فرزکاری

 • میکروسکوپ بیولوژیکی