آزمایشگاه
سال تاسیس : ۱۳۸۹
  • عضو قطعی
  • تهران تهران ,
  • مدیر آزمایشگاه : محمد کاظم اکبری
  • رابط آزمایشگاه : سید مجتبی شجاعی
  • تلفن : ۰۲۱۶۶۹۶۷۳۸۹
  • نمابر : ۰۲۱۶۶۹۶۷۳۸۹
  • http://hpcrc.aut.ac.ir
  • hpcstaff@aut.ac.ir
زمینه های تخصصی : رایانش ابری پردازش موازی کلان داده رمز ارز دیجیتال
نشانی آزمایشگاه : تهران، تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه شماره 424 دانشگاه صنعتی امیرکبیر-ساختمان مرکز تحقیقات پردازش‌های فوق سریع طبقه اول
نشانی دفتر : تهران، تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه شماره 424 دانشگاه صنعتی امیرکبیر-ساختمان مرکز تحقیقات پردازش‌های فوق سریع طبقه اول
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
  • خدمات پردازش موازی(P.P.S)