مجموعه آزمایشگاه ها شرکت دقت آزمون بسپار

سال تاسیس : ۱۳۹۰
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • زنجان زنجان ,
 • مدیر آزمایشگاه : معصومه حاجی داداشی
 • رابط آزمایشگاه : آذر اخبار
 • تلفن : ۰۲۴-۳۳۴۱۵۴۷۷
 • نمابر : ۰۲۴-۳۳۴۱۵۴۷۷
 • www.basparco.ir
 • info@basparco.ir

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت دقت آزمون بسپار

زمینه های تخصصی :

ازمون فراورده ها و لوله ها و اتصالات پلیمری خدمات آموزش تخصصی خدمات بازرسی کالا - همکار استاندارد خدمات کارشناسی استاندارد - حقیقی و حقوقی

نشانی آزمایشگاه :

زنجان ، بلوار دکتر ثبوتی ، پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه ، طبقه همکف ، واحد 2

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • ترازوی حساس

 • دستگاه آزمون ضربه سقوط وزنه

 • دستگاه آزمون ضربه شارپی

 • دستگاه آزمون فشار هیدرواستاتیک

 • دستگاه آزمون لهیدگی لوله

 • دستگاه آزمون مقاومت در برابر دی کلرو متان در درجه حرارت مشخص

 • دستگاه اندازه گیری درصد دوده

  (CBC)
 • دستگاه جوش الکتروفیوژن

 • دستگاه جوش لب به لب (بات فیوژن)

 • دستگاه سنجشگر مقاومت به ترک تحت تنش محیطی

  (ESCR)
 • دستگاه سنجشگر نقطه نرمی

  (Vicat)
 • دستگاه سنجش نرخ جریان مذاب

  (MFI )
 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کرنش سنج

 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)