آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ملایر

سال تاسیس : ۱۳۹۳
 • وضعیت عضویت : فعال
 • همدان ملایر ,
 • مدیر آزمایشگاه : سید مصطفی میرشاه ولد
 • رابط آزمایشگاه : سید مصطفی میرشاه ولد
 • تلفن : ۰۸۱۳۲۳۵۵۴۱۴
 • نمابر : ۰۸۱۳۲۳۵۵۴۱۴
 • MALAYERU.AC.IR
 • centrallab@malayeru.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه ملایر

زمینه های تخصصی :

آنالیزمواد ، جذب اتمی ، پراش اشعه ایکس ، کروماتوگرافی ، سلولی و ملکولی ، الکترو شیمی ، تست های مقاوت مصالح

نشانی آزمایشگاه :

استان همدان،شهرستان ملایر،کیلومتر 4 جاده اراک،دانشگاه ملایر ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،آزمایشگاه مرکزی

نشانی دفتر :

ملایر ، کیلومتر 4 جاده اراک ، دانشگاه ملایر ، آزمایشگاه مرکزی ، دانشکده منابع طبیعی

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه سنجش کل کربن آلی

  (TOC Analyzer)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دوربین دیجیتال

  (CCD camera)
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری نانودراپ

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )