آزمایشگاه شرکت آریا رستاک

سال تاسیس : ۱۳۸۹

سازمان مرتبط :

  • شرکت ها

    • شرکت آریا رستاک

زمینه های تخصصی :

ارائه خدمات آزمایشگاهی

نشانی آزمایشگاه :

پونک، بلوار همیلا(فلاح زاده)، خیابان رمضانی، پلاک 1، واحد 2

نشانی دفتر :

پونک، ایران زمین شمالی، خیابان شکوفه سوم،پلاک یازده، واحد 4

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

  • دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

    (TEM )
  • میکروسکوپ الکترونی روبشی

    (SEM)