آزمایشگاه
سال تاسیس : ۱۳۹۶
سازمان مرتبط :
زمینه های تخصصی : ارائه خدمات آزمابشگاهی
نشانی آزمایشگاه : پونک، بلوار همیلا(فلاح زاده)، خیابان رمضانی، پلاک 1، واحد 2
نشانی دفتر : پونک ایران زمین شمالی، خیابان شکوفه سوم،پلاک یازده، واحد 4
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
  • میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)(SEM)
  • میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM )