آزمایشگاه شرکت آصال

سال تاسیس : ۱۳۶۵
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • تهران شهر قدس ,
 • مدیر آزمایشگاه : علینقی نوریانی
 • رابط آزمایشگاه : محمد رحمانی
 • تلفن : ۴۶۸۴۰۴۴۴-۰۲۱
 • نمابر : ۴۶۸۴۰۴۴۵-۰۲۱
 • Asaltest.ir
 • mohanyw@gmail.com

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت آصال

زمینه های تخصصی :

آموزش ، تست ، تنظیم ، تعمیر ، کالیبراسیون و تامین تجهیزات ابزار دقیق آزمایشگاهی و پژوهشی برای کمیت های جرم ، دما ، رطوبت ، ابعاد ، شیمی ، حجم ، فشار ، گشتاور ، دور ، زمان ، سختی فلزات و پلاستیک ها ، صوت و آکوستیک ، نیرو و کلیه پارامترهای الکتریکی و الکترونیکی

نشانی آزمایشگاه :

تهران ، کیلومتر 20جاده قدیم ، شهر قدس ، بلوار کلهر ، پلاک196 ، آزمایشگاه کالیبراسیون آصال

نشانی دفتر :

شهر قدس ، بلوار کلهر ، پلاک196 ، آزمایشگاه کالیبراسیون آصال

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • اتاقک آزمون دما و رطوبت

 • اتاقک آکوستیک

 • اتاقک شوک حرارتی

 • دستگاه اندازه گیری بصری و تصویری

  (VMS)
 • دستگاه پاشش نمک

 • دستگاه سختی سنج