آزمایشگاه شرکت آصال

سال تاسیس : ۱۳۶۵

سازمان مرتبط :

  • شرکت ها

    • شرکت آصال

زمینه های تخصصی :

آموزش ، تست ، تنظیم ، تعمیر ، کالیبراسیون و تامین تجهیزات ابزار دقیق آزمایشگاهی و پژوهشی برای کمیت های جرم ، دما ، رطوبت ، ابعاد ، شیمی ، حجم ، فشار ، گشتاور ، دور ، زمان ، سختی فلزات و پلاستیک ها ، صوت و آکوستیک ، نیرو و کلیه پارامترهای الکتریکی و الکترونیکی

نشانی آزمایشگاه :

تهران ، کیلومتر 20جاده قدیم ، شهر قدس ، بلوار کلهر ، پلاک196 ، آزمایشگاه کالیبراسیون آصال

نشانی دفتر :

شهر قدس ، بلوار کلهر ، پلاک196 ، آزمایشگاه کالیبراسیون آصال

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

  • آزمون سختی

  • اتاقک آزمون دما و رطوبت

  • اتاقک آکوستیک

  • اتاقک شوک حرارتی

  • پاشش نمک

  • سیستم اندازه گیری بصری