آزمایشگاه
سال تاسیس : ۱۳۸۷
 • عضو قطعی
 • خراسان رضوی مشهد ,
 • رابط آزمایشگاه : هما حبیبی
 • تلفن : ۰۵۱۳۲۲۴۲۳۹۶-۰۵۱۳۲۲۳۱۴۵۳
 • نمابر : ۰۵۱۳۲۲۵۳۰۰۸
 • http://amin-azma.com
 • aminazma@ymail.com
زمینه های تخصصی : سم شناسی فلزات سنگین باقیمانده سموم مایکوتوکسین غذایی-کشاورزی تراریختگی ویتامین ها خوراک دام و طیور آموزش آنالیز مواد غذایی آموزش آزمون میکروبی مواد غذایی آموزش میکروبیولوژی عمومی آموزش اسپکتروسکوپی آموزش انواع
نشانی آزمایشگاه : خیابان هاشمی نژاد-هاشمی نژاد 28-پلاک5 طبقه ی اول و سوم
نشانی دفتر : خیابان هاشمی نژاد-هاشمی نژاد 28-پلاک5 طبقه ی دوم
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آب دیونیزه ساز
 • آسیاب خمیر کننده
 • آون
 • اتوکلاو
 • اتوکلاو
 • الکتروفورز 
 • اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی(BOD Meter)
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن(COD Meter)
 • انکوباتور یخچالدار
 • انکوباتور یخچالدار
 • انکوباتور 
 • انکوباتور 
 • انکوباتور 
 • انکوباتور 
 • ترازوی حساس
 • ترازوی حساس
 • ترازوی حساس
 • ترازوی دیجیتال
 • ترانس لومیناتور
 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
 • حمام آب
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ یخچال دار
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج نوری
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کوره الکتریکی
 • میکرو سانتریفیوژ
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR )
 • هضم کننده
 • هضم کننده
 • هود لامینار