آزمایشگاه
سال تاسیس : ۱۳۹۴
  • عضو قطعی
  • تهران تهران ,
  • مدیر آزمایشگاه : شمیم صمدیان
  • رابط آزمایشگاه : شمیم صمدیان
  • تلفن : ۰۲۱۲۲۶۰۹۰۸۸ داخلی ۲۰۲۰ , ۲۰۱۸-۰۹۳۰۲۰۰۵۷۶۶
  • نمابر : info@chemilabs.ir
  • http://chemilabs.ir/
  • pooyancompany@yahoo.com
زمینه های تخصصی : BET
نشانی آزمایشگاه : تهران، خیابان شریعتی، دوراهی قلهک، خ ش امیر پابرجا، بلوار آیینه، نبش کوچه گل یخ غربی، پلاک 16 ، طبقه 3 ، پارک علم و فناوری ،طبقه 3 واحد 302-اتاق 2
نشانی دفتر : تهران، خیابان شریعتی، دوراهی قلهک، خ ش امیر پابرجا، بلوار آیینه، نبش کوچه گل یخ غربی، پلاک 16 ، طبقه 3 ، پارک علم و فناوری ،طبقه 3 واحد 302-اتاق 1
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
  • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET (BET )