آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران

سال تاسیس : ۱۳۶۲

سازمان مرتبط :

 • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

  • پژوهشگاه فضایی ایران

   • پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی

زمینه های تخصصی :

انجام آزمونهای مخرب و غیر مخرب فلزات، و شیمی و پلیمر و آنالیز مواد پلیمری

نشانی آزمایشگاه :

تهران، بزرگراه فتح، کیلومتر 16، روبروی مگاموتور، خیابان شهدای پژوهشگاه فضایی ایران(سولیران)، انتهای خیابان شهید محتسبی،پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی ایران، بخش سفارشات آزمایشگاه، کد پستی: 3353188752تلفن بخش پذیرش واحد شیمی و پلیمر : 66282279تلفن بخش پذیرش واحد متالورژی : 66282273

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون جهندگی

 • دستگاه آزمون جهندگی

 • دستگاه آزمون خزش

 • دستگاه آزمون خزش

 • دستگاه آزمون خستگی

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون ضربه

 • دستگاه آزمون ضربه آیزود و شارپی

 • دستگاه آزمون ضربه آیزود و شارپی

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه آنالیز حرارتی مکانیکی

  (TMA )
 • دستگاه اندازه گیر پوشش فراصوت

 • دستگاه اندازه گیر پوشش فراصوت

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی

  (ICP)
 • دستگاه رادیوگرافی صنعتی پرتو ایکس

 • دستگاه رادیوگرافی صنعتی پرتو ایکس

 • دستگاه رادیوگرافی صنعتی پرتو ایکس

 • دستگاه رئومتر

 • دستگاه سختی سنج

 • دستگاه سختی سنج

 • دستگاه سختی سنج

 • دستگاه سختی سنج

 • دستگاه سختی سنج راکول و برینل

 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجشگر ثابت حرارتی با نور لیزر زنون

 • دستگاه سنجشگر حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه سنجشگر فراصوت

 • دستگاه سنجشگر فراصوت

 • دستگاه سنجشگر نرخ جریان مذاب

  (MFI )
 • دستگاه سنجشگر نقطه نرمی و دمای خمش گرمایی

  (HDT/VICAT)
 • دستگاه ضخامت سنج فراصوت

 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج نشر نور جرقه (کوانتومتر)

  (Spark OES)
 • دستگاه طیف سنج نشر نور جرقه (کوانتومتر)

  (Spark OES)
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف نفوذ ژل 

  (GPC )
 • دستگاه کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ استریو

 • دستگاه هضم مایکروویو