آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران

سال تاسیس : ۱۳۶۲

سازمان مرتبط :

 • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

  • پژوهشگاه فضایی ایران

   • پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی

زمینه های تخصصی :

انجام آزمونهای مخرب و غیر مخرب فلزات، و شیمی و پلیمر و آنالیز مواد پلیمری

نشانی آزمایشگاه :

تهران، بزرگراه فتح، کیلومتر 16، روبروی مگاموتور، خیابان سولیران، کد پستی: 3353188752

نشانی دفتر :

ا

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

  اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025 آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آزمون جهندگی

 • آزمون جهندگی

 • آزمون خزش

 • آزمون خزش

 • آزمون خستگی

 • آزمون ضربه

 • آزمون ضربه آیزود و شارپی

 • آزمون ضربه آیزود و شارپی

 • آزمون کشش

 • آزمونگر خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • آزمونگر خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • اندازه گیر پوشش فراصوت

 • اندازه گیر پوشش فراصوت

 • پلاسمای جفت شده القایی

  (ICP)
 • رادیوگرافی صنعتی پرتو ایکس

 • رادیوگرافی صنعتی پرتو ایکس

 • رادیوگرافی صنعتی پرتو ایکس

 • رئومتر

 • سختی سنج

 • سختی سنج

 • سختی سنج

 • سختی سنج

 • سختی سنج راکول و برینل

 • سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • سنجشگر ثابت حرارتی با نور لیزر زنون

 • سنجشگر حرارتی هم زمان

  (STA)
 • سنجشگر فراصوت

 • سنجشگر فراصوت

 • سنجشگر گرما مکانیکی

  (TMA )
 • سنجشگر نرخ جریان مذاب

  (MFI )
 • سنجشگر نقطه نرمی و دمای خمش گرمایی

  (HDT/VICAT)
 • ضخامت سنج فراصوت

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج نشر نور جرقه (کوانتومتر)

  (Spark OES)
 • طیف سنج نشر نور جرقه (کوانتومتر)

  (Spark OES)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف نفوذ ژل 

  (GPC )
 • کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • کوره الکتریکی

 • گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو

 • هضم مایکروویو