آزمایشگاه
 • عضو قطعی
 • اصفهان اصفهان ,
 • رابط آزمایشگاه : زهرا شاکرمی
 • تلفن : ۳۵۲۴۶۸۷۹- ۰۳۱
 • نمابر : ۳۵۲۴۶۸۷۹- ۰۳۱
 • http://WWW.BINAAZMA.COM
 • info@binaazma.com
نشانی آزمایشگاه : ااصفهان – خیابان جی – خیابان شهروند جنوبی –جنب کناف ایران- کدپستی 67311-81569
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آزمون سایشی لس آنجلس
 • آزمون مقاومت سایشی
 • اکسیژن سنج
 • اندازه گیر درصد هوای بتن
 • اندازه گیری نفوذپذیری هوا بلین
 • اندازه‌گیری نقطه نرمی(Vicat)
 • تحکیم
 • جک بتن شکن
 • شیکر
 • کوره الکتریکی
 • مغزه گیر بتن
 • هات‌پلیت