آزمایشگاه مهندسین مشاور بینا آزمای سپاهان

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • مهندسین مشاور بینا آزمای سپاهان

نشانی آزمایشگاه :

ااصفهان – خیابان جی – خیابان شهروند جنوبی –جنب کناف ایران- کدپستی 67311-81569

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

  اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025 آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • آزمونگر سایش لس آنجلس

 • آزمون مقاومت سایشی

 • اندازه گیر درصد هوای بتن

 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • اندازه گیر نفوذپذیری هوا بلین

 • تحکیم خاک

 • جک بتن شکن

 • سنجشگر نقطه نرمی

  (Vicat)
 • شیکر

 • کوره الکتریکی

 • مغزه گیر بتن

 • هات‌پلیت