آزمایشگاه مرکزی
سال تاسیس : ۱۳۷۰
 • عضو قطعی
 • سمنان سمنان ,
 • رابط آزمایشگاه : سحر خوش آبادی
 • تلفن : ۰۲۳۳۲۳۰۰۲۷۵-۹
 • نمابر : ۰۲۳۳۲۳۰۰۲۸۰
 • semnanstp@gmail.com
زمینه های تخصصی : - آزمایشگاه شیمی خاک - آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب - آزمایشگاه گوهرشناسی - آزمایشگاه مرکزی نانو - آزمایشگاه میکروبی و بیوتکنولوژی
نشانی دفتر : شاهرود- میدان هفت تیر- بلوار دانشگاه
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • استخراج گر سوکسله
 • اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی(BOD Meter)
 • اندازه گیر پی اچ /یون/هدایت الکتریکی
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن(COD Meter)
 • ترازوی حساس
 • ترازوی دیجیتال
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج نوری
 • کوره الکتریکی
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • نورسنج شعله‌ای