مجموعه آزمایشگاه ها شرکت کیانپارس تتیس

سال تاسیس : ۱۳۹۵

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت کیانپارس تتیس

زمینه های تخصصی :

آموزش و پژوهش و آنالیز بروی گوهرها

نشانی آزمایشگاه :

تهران – خیابان انقلاب- خیابان مفتح جنوبی – دانشگاه خوارزمی

حوزه فناوری مرتبط :

 • آزمایشگاه‌های حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • پلاریسکوپ

 • ترازوی حساس

 • دایکروسکوپ

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه تشخیص فلورسانس

 • دستگاه سنجشگر الماس

 • دستگاه کیت وزن مخصوص

  (SG Kit)
 • طیف سنج گوهر شناسی

 • فیلتر چلسی

 • میکروسکوپ استریو