آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

سال تاسیس : ۱۳۹۴
 • وضعیت عضویت : فعال
 • همدان همدان ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمد رضا عربستانی
 • رابط آزمایشگاه : محمد رضا عربستانی
 • تلفن : ۳۸۳۸۱۹۳۹
 • نمابر : ۳۸۳۸۰۱۳۰
 • hcf.umsha.ac.ir
 • hcf@umsha.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

زمینه های تخصصی :

میکروب شناسی-ایمنی شناسی-,ویروس شناسی-تغذیه و بیوشیمی- بیو بانک-ژنتیک- سلولی مولکولی- نانو فناوری -آماده سازی

نشانی آزمایشگاه :

همدان-خیابان شهید فهمیده-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان-دانشکده توانبخشی -آزمایشگاه جامع تحقیقات

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور حمام خشک

 • ترازوی حساس

 • حمام آب

 • حمام فراصوت

 • دستگاه آب مقطر گیری دو بار تقطیر

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه برش مقاطع نازک

 • دستگاه توزیع گر پارافین

 • دستگاه حمام شناورسازی بافت

 • دستگاه سختی سنج میکرو

 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه یخ ساز

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • شیکر گردابی

 • شیکر گردابی

 • طیف سنج نوری نانودراپ

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کوره الکتریکی

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ فلورسانس معکوس

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود شیمیایی

 • هود لامینار