مجموعه آزمایشگاه‌ها مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

سال تاسیس : ۱۳۴۷

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

زمینه های تخصصی :

منابع طبیعی : چوب-گیاهان دارویی-گیاهپزشکی-زیست شناسی- خاک-آب- گیاه شناسی، جنگل، مرتع، بیابان، بانک ژن و ...

نشانی آزمایشگاه :

آزادراه تهران کرج-خروجی پیکان شهر خیابان شهید گودرزی، کوچه هشتم غربی، موسسه جنگل‌ها و مراتع کشور

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • آون خلاء

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • پردازشگر فراصوت

 • پلاریمتر 

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی سنجش رطوبت

 • حمام آب

 • حمام آب

 • حمام آب

 • حمام آب

 • حمام فراصوت

 • خشک کن

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه آب مقطر گیری دو بار تقطیر

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون ضربه

 • دستگاه اسانس گیر

 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه اندازه گیری پتانسیل آبی برگ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ و یون

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه‌گیری میزان کلروفیل

  (CCM)
 • دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه برش مقاطع نازک

 • دستگاه برش مقاطع نازک

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی

  (ICP)
 • دستگاه پوشال کن

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه جداساز الیاف

 • دستگاه جداساز الیاف

 • دستگاه چوب خردکن

 • دستگاه کروماتوگراف گازی دو بعدی

 • دستگاه کلنی شمار

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هضم کننده

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز نزدیک 

  (NIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کوره الکتریکی

 • منبع تغذیه

  (PS)
 • میکرو اسپین

 • میکروسکوپ پروژکتینا

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو

 • میکروسکوپ استریو

 • میکروسکوپ استریو

 • میکروسکوپ استریو

 • میکروسکوپ استریو

 • نورسنج شعله‌ای 

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی