مجموعه آزمایشگاه‌ها مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

سال تاسیس : ۱۳۷۰
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : فاطمه سفیدکن
 • رابط آزمایشگاه : محمود نادری
 • تلفن : ۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۲-۵
 • نمابر : ۰۲۱-۴۴۷۹۶۵۷۵ 
 • www.rifr-ac.ir
 • nrln@rifr-ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

زمینه های تخصصی :

منابع طبیعی : چوب-گیاهان دارویی-گیاهپزشکی-زیست شناسی- خاک-آب- گیاه شناسی، جنگل، مرتع، بیابان، بانک ژن و ...

نشانی آزمایشگاه :

آزادراه تهران کرج-خروجی پیکان شهر خیابان شهید گودرزی، کوچه هشتم غربی، موسسه جنگل‌ها و مراتع کشور

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اسانس گیر

 • دستگاه استخراج گر سوکسله

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه اندازه گیر پتانسیل آبی برگ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر ضریب شکست

 • دستگاه اندازه‌گیر میزان کلروفیل

 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب

 • دستگاه انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه برش مقاطع نازک

 • دستگاه برش مقاطع نازک

 • دستگاه پردازشگر فراصوت

 • دستگاه پلاریمتر 

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی

  (ICP)
 • دستگاه پوشال کن

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه جداساز الیاف

 • دستگاه جداساز الیاف

 • دستگاه چوب خردکن

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه خشک کن

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز نزدیک 

  (NIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی دو بعدی

 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کلنی شمار

 • دستگاه منبع تغذیه

  (PS)
 • دستگاه میکرو اسپین

 • دستگاه میکروسکوپ پروژکتینا

 • دستگاه میکروسکوپ فلورسانس 

 • دستگاه میکروسکوپ فلورسانس 

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ استریو

 • دستگاه میکروسکوپ استریو

 • دستگاه میکروسکوپ استریو

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هضم کننده