مجموعه آزمایشگاه‌ها مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

سال تاسیس : ۱۳۷۰
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : فاطمه سفیدکن
 • رابط آزمایشگاه : محمود نادری
 • تلفن : ۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۲-۵
 • نمابر : ۰۲۱-۴۴۷۹۶۵۷۵ 
 • www.rifr-ac.ir
 • nrln@rifr-ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

زمینه های تخصصی :

منابع طبیعی : چوب-گیاهان دارویی-گیاهپزشکی-زیست شناسی- خاک-آب- گیاه شناسی، جنگل، مرتع، بیابان، بانک ژن و ...

نشانی آزمایشگاه :

آزادراه تهران کرج-خروجی پیکان شهر خیابان شهید گودرزی، کوچه هشتم غربی، موسسه جنگل‌ها و مراتع کشور

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

  آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • آزمونگر خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • اسانس گیر

 • استخراج گر سوکسله

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • اندازه گیر پتانسیل آبی برگ

 • اندازه گیر پی اچ

 • اندازه گیر پی اچ

 • اندازه گیر ضریب شکست

 • اندازه‌گیر میزان کلروفیل

 • اندازه گیر نقطه ذوب

 • اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • انکوباتور 

 • برش مقاطع نازک

 • برش مقاطع نازک

 • پردازشگر فراصوت

 • پلاریمتر 

 • پلاسمای جفت شده القایی

  (ICP)
 • پوشال کن

 • تبخیر کننده چرخان

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • جداساز الیاف

 • جداساز الیاف

 • چوب خردکن

 • حمام آب

 • خشک کن

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز نزدیک 

  (NIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی دو بعدی

 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کلنی شمار

 • منبع تغذیه

  (PS)
 • میکرو اسپین

 • میکروسکوپ پروژکتینا

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو

 • میکروسکوپ استریو

 • میکروسکوپ استریو

 • نورسنج شعله‌ای 

 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هضم کجلدال

 • هضم کننده