مجموعه آزمایشگاه ها شرکت کیان گسترش سلامت آسیا

سال تاسیس : ۱۳۹۴

سازمان مرتبط :

  • شرکت ها

    • شرکت کیان گسترش سلامت آسیا

زمینه های تخصصی :

مشاوره ،ساخت و صحه گذاری اتاق های تمیز

نشانی آزمایشگاه :

خراسان رضوی –مشهد-پارک علم وفناوری خراسان ساختمان امور موسسات فناور و دانش بنیان طبقه 3 واحد 420

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

  • اندازه گیر سطح صدا

  • بادسنج

  • شمارشگر ذرات

  • فشارسنج شاره ای

  • نورسنج

  • هود لامینار