مجموعه آزمایشگاه ها شرکت کیان گسترش سلامت آسیا

سال تاسیس : ۱۳۹۴
 • وضعیت عضویت : فعال
 • خراسان رضوی مشهد ,
 • مدیر آزمایشگاه : آذر کیانی نژاد
 • رابط آزمایشگاه : محمد امین کیانی نژاد
 • تلفن : ۱۸-۰۵۱۳۵۴۲۵۵۱۷
 • نمابر : ۰۵۱۳۵۴۲۵۵۱۹
 • www.kgsco.org
 • info@kgsco.org

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت کیان گسترش سلامت آسیا

زمینه های تخصصی :

مشاوره ،ساخت و صحه گذاری اتاق های تمیز

نشانی آزمایشگاه :

خراسان رضوی –مشهد-پارک علم وفناوری خراسان ساختمان امور موسسات فناور و دانش بنیان طبقه 3 واحد 420

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

  اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • اندازه گیر سطح صدا

 • بادسنج

 • فشارسنج شاره ای

 • نمایشگر ذرات گرد و غبار محیطی

 • نورسنج