مجموعه آزمایشگاه‌ها
سال تاسیس : ۱۳۶۱
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : یحیی جافریان
 • رابط آزمایشگاه : ساسان ولاشجردی فراهانی
 • تلفن : ۰۲۱۴۶۸۳۱۵۷۰ تا ۷۷ , ۰۲۱۶۳۰۷
 • نمابر : ۰۲۱۴۶۸۳۱۵۹۷
 • http://www.razi-center.net
 • info@razi-center.net
زمینه های تخصصی : متالورژی، پلیمر، شیمی، مکانیک، نانومواد
نشانی آزمایشگاه : کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج، جنب پالایشگاه نفت پارس، ورودی سرخه حصار، خیابان مرجان (فرنان)، پلاک 8
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آزمون جهندگی
 • آزمون چسبندگی رنگ پول آف
 • آزمون زبری
 • آزمون سختی راکول و برینل
 • آزمون سختی شور آ
 • آزمون سختی شور د
 • آزمون ضربه
 • آزمون ضربه
 • آزمون ضربه آیزود و شارپی
 • آزمون ضربه سقوط دارت
 • آزمون کشش
 • آزمون کشش
 • آزمون کشش
 • آزمون مانایی فشار
 • آزمون مقاومت سایشی
 • آزمون مقاومت عایق
 • آزمون میکروسختی
 • آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی (TGA )
 • الکترولیز
 • اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی(BOD Meter)
 • اندازه گیر گرانروی
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن(COD Meter)
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • اندازه گیری بینایی
 • اندازه گیری شاخص جریان‌پذیری مذاب (MFI )
 • اندازه‌گیری نقطه نرمی و دمای خمش گرمایی(HDT/VICAT)
 • پلاسمای جفت شده القایی(ICP)
 • سنجشگر کربن/گوگرد 
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس(XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس(XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس (XRF)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس (XRF)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • طیف سنج نشر نوری(OES)
 • طیف سنج نشر نوری(OES)
 • طیف سنج نشر نوری(OES)
 • طیف سنج نشر نوری(OES)
 • طیف سنج نوری
 • کدورت سنج
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کروماتوگراف یونی(IC )
 • کروماتوگراف یونی(IC )
 • کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 
 • گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC )
 • مقاومت پارگی فیلم پلیمری (المندورف)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی(FESEM)
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • میکروسکوپ استریو