مجموعه آزمایشگاه‌ها مرکز پژوهش متالورژی رازی

مرکز پژوهش متالورژی رازی در سال 1361 به منظور انجام پژوهش های علمی، فنی، اقتصادی، طراحی و مهندسی، تهیه نرم افزارهای تخصصی، ارائه خدمات آزمایشگاهی- پژوهشی، آموزش، اطلاع رسانی و آینده نگری در حوزه مهندسی و علم مواد تاسیس گردید. زمینه های اصلی فعالیت مرکز، علم و مهندسی مواد، متالورژی، شیمی، پلیمرها، سرامیک ها، طراحی محصول و فرایندهای تولید مواد فلزی و غیرفلزی، مدل سازی و شبیه سازی فرایندهای طراحی و تولید مواد مهندسی است. مرکز پژوهش متالورژی رازی در سال های 93، 94، 95، 96 و 97 عنوان رتبه اول شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی را کسب نموده است. این مرکز دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) در زمینه های مرتبط با آزمون های پژوهشی مربوط به مواد فلزی، پلیمرها، سرامیک ها مواد نو و مواد پیشرفته است.

سال تاسیس : ۱۳۶۱

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • مرکز پژوهش متالورژی رازی

زمینه های تخصصی :

متالورژی، پلیمر، شیمی، مکانیک، نانومواد

نشانی آزمایشگاه :

کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج، جنب پالایشگاه نفت پارس، ورودی سرخه حصار، خیابان مرجان (فرنان)، پلاک 8

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد
 • آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو
 • آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • دستگاه آزمون پیچش

 • دستگاه آزمون جهندگی

 • دستگاه آزمون خزش

 • دستگاه آزمون خستگی

 • دستگاه آزمون خستگی

 • دستگاه آزمون خستگی

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون خوردگی سایشی

 • دستگاه آزمون سایش تابر

 • دستگاه آزمون ضربه

 • دستگاه آزمون ضربه

 • دستگاه آزمون ضربه آیزود و شارپی

 • دستگاه آزمون ضربه سقوط دارت

 • دستگاه آزمون ضربه سقوط دارت

 • دستگاه آزمون ضربه سقوط وزنه

 • دستگاه آزمون ضربه سقوط وزنه

 • دستگاه آزمون فشار هیدرواستاتیک

 • دستگاه آزمون فشار هیدرواستاتیک

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه آزمون گشتاور پیچ و مهره

 • دستگاه آزمون مانایی فشار

 • دستگاه آزمون مقاومت خمشی

 • دستگاه آزمون مقاومت خمشی

 • دستگاه آزمون مقاومت سایشی

 • دستگاه آزمون مقاومت سایشی

 • دستگاه آسیاب دیسکی

 • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • دستگاه اتاقک آزمون آب و هوایی مقاومت در برابر پرتو فرابنفش

 • دستگاه الکترولایزر

 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر براقیت

 • دستگاه اندازه گیر تراکم

 • دستگاه اندازه گیر گرانروی

 • دستگاه اندازه گیر میدان الکترومغناطیسی

  (EMF)
 • دستگاه اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیری بینایی

 • دستگاه بازرسی به روش ذرات مغناطیسی

  (MPI)
 • دستگاه پاشش نمک

 • دستگاه پاشش نمک

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES)
 • دستگاه پوشش دهنده طلا

 • دستگاه پوشش دهنده کربنی

 • دستگاه خراش انداز

 • دستگاه رادیوگرافی صنعتی پرتو ایکس

 • دستگاه رنگ سنج

 • دستگاه سختی سنج بارکول

 • دستگاه سختی سنج راکول

 • دستگاه سختی سنج راکول و برینل

 • دستگاه سختی سنج شور آ

 • دستگاه سختی سنج شور آ

 • دستگاه سختی سنج شور د

 • دستگاه سختی سنج قابل حمل

 • دستگاه سختی سنج میکرو

 • دستگاه سختی سنج ویکرز و برینل

 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات لیزری

  (LPSA)
 • دستگاه سنجشگر چسبندگی رنگ پول آف

 • دستگاه سنجشگر زبری سطح

 • دستگاه سنجشگر زبری سطح

 • دستگاه سنجشگر کربن/گوگرد 

 • دستگاه سنجشگر کربن/گوگرد 

 • دستگاه سنجشگر مقاومت پارگی المندورف

 • دستگاه سنجشگر مقاومت عایق

 • دستگاه سنجشگر نرخ جریان مذاب

  (MFI )
 • دستگاه سنجشگر نقطه نرمی

  (Vicat)
 • دستگاه سنجشگر نقطه نرمی و دمای خمش گرمایی

  (HDT/VICAT)
 • دستگاه سنگ شکن فکی

 • دستگاه ضخامت سنج فراصوت

 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز 

  (IR )
 • دستگاه طیف سنج نشر نور جرقه (کوانتومتر)

  (Spark OES)
 • دستگاه طیف سنج نشر نور جرقه (کوانتومتر)

  (Spark OES)
 • دستگاه طیف سنج نشر نور جرقه (کوانتومتر)

  (Spark OES)
 • دستگاه طیف سنج نشر نور جرقه (کوانتومتر)

  (Spark OES)
 • دستگاه طیف سنج نشر نور جرقه (کوانتومتر)

  (Spark OES)
 • دستگاه طیف سنج نشر نور جرقه (کوانتومتر)

  (Spark OES)
 • دستگاه طیف سنج نشر نور جرقه (کوانتومتر)

  (Spark OES)
 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه عیب یاب فراصوت

 • دستگاه عیب یاب فراصوت

 • دستگاه فریت سنج

 • دستگاه کابین هوشمند آزمون خوردگی

 • دستگاه کابین هوشمند آزمون خوردگی

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • دستگاه کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • دستگاه کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 

 • دستگاه کوره القایی

 • دستگاه کوره القایی

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه کوره مقاومت الکتریکی

  (ERF)
 • دستگاه کوره مقاومت الکتریکی

  (ERF)
 • دستگاه کوره مقاومت الکتریکی

  (ERF)
 • دستگاه کوره مقاومت الکتریکی

  (ERF)
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه مخلوط کن

 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی

  (FESEM)
 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نوری قابل حمل

 • دستگاه میکروسکوپ استریو