مجموعه آزمایشگاه ها شرکت صنعتی گام اراک

سال تاسیس : ۱۳۶۴

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت صنعتی گام اراک

زمینه های تخصصی :

مکانیک ،متالورژی،شیمی،-خوردگی،عملیات حرارتی و غیرمخرب ها

نشانی آزمایشگاه :

استان مرکزی، شهرستان اراک، کیلومتر12جاده تهران،خیابان صنعت،خیابان رز،شرکت صنعتی گام اراک

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • پرس مانت گرم

 • ترازوی حساس

 • دستگاه آزمون ضربه

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه آزمون مقاومت خمشی

 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD Meter)
 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی/کل جامدات محلول/دما

  (EC/TDS/T)
 • دستگاه بازرسی به روش ذرات مغناطیسی

  (MPI)
 • دستگاه بازرسی به روش نفوذ مایعات

  (LPI)
 • دستگاه بازرسی غیرمخرب به روش فراصوت

  (UT)
 • دستگاه برش دهنده

 • دستگاه پاشش نمک

 • دستگاه پولیش نمونه های متالوگرافی

 • دستگاه سختی سنج

 • دستگاه سختی سنج عمومی

 • دستگاه سختی سنج قابل حمل

 • دستگاه سختی سنج قابل حمل

 • دستگاه ضخامت سنج

 • طیف سنج نشر جرقه (کوانتومتر)

  (SES)
 • طیف سنج نوری

 • کوره الکتریکی

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)