آزمایشگاه تجهیزات نظارت تصویری (آتن) موسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلم‌چی

سازمان مرتبط :

  • شرکت ها

    • موسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلم‌چی

نشانی آزمایشگاه :

تهران ـ اقدسیه، بزرگراه ارتش، نرسیده به ورودی بزرگراه امام علی (ع)،16 متری ولیعصر، نبش خیابان پروین، پلاک 2 طبقه اول واحد 3 کدپستی: 1694833713

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

  • دستگاه آزمایشگاه تجهیزات نظارت تصویری (آتن)

    (ATEN)