مجموعه آزمایشگاه ها شرکت آبان بسپار توسعه

سال تاسیس : ۱۳۷۲

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت آبان بسپار توسعه

زمینه های تخصصی :

صنعت پلاستیک و لوله اتصالات پلی اتیلن پی وی سی

نشانی آزمایشگاه :

استان خوزستان – 10 کیلومتری جاده اهواز – آبادان روبروی پاسگاه سویسه شرکت آبان بسپار توسعه

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • چگالی سنج (پیکنومتر)

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه اندازه گیری مقاومت حلقوی

 • دستگاه سنجش مقاومت به ترک تحت تنش محیطی

  (ESCR)
 • دستگاه سنجش نرخ جریان مذاب

  (MFI )
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دما و رطوبت سنج

 • کوره الکتریکی

 • کولیس دیجیتال

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)