مجموعه آزمایشگاه ها شرکت آبان بسپار توسعه

سال تاسیس : ۱۳۷۲

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت آبان بسپار توسعه

زمینه های تخصصی :

صنعت پلاستیک و لوله اتصالات پلی اتیلن پی وی سی

نشانی آزمایشگاه :

استان خوزستان – 10 کیلومتری جاده اهواز – آبادان روبروی پاسگاه سویسه شرکت آبان بسپار توسعه

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه آون

 • دستگاه اندازه گیر تراکم

 • دستگاه اندازه گیری مقاومت حلقوی

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه دما و رطوبت سنج

 • دستگاه سنجشگر مقاومت به ترک تحت تنش محیطی

  (ESCR)
 • دستگاه سنجشگر نرخ جریان مذاب

  (MFI )
 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه کولیس دیجیتال

 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)