آزمایشگاه‌ مرکزی
سال تاسیس : ۱۳۶۶
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمدعلی حیدرنیا
 • رابط آزمایشگاه : محمدحسین صفاری
 • تلفن : ۰۲۱-۴۴۷۸۷۴۷۷
 • نمابر : ۰۲۱-۴۴۷۸۷۳۹۵
 • http://nigeb.ac.ir/web/ap
زمینه های تخصصی : بیوانفورماتیک، زیست فناوری گیاهی، زیست فناوری دام و آبزیان، زیست فناوری پزشکی، زیست فناوری صنعت و محیط زیست، ژنتیک مولکولی، علوم پایه زیست
نشانی آزمایشگاه : تهران، کیلومتر 17 آزادراه کرج، بلوار پژوهش، صندوق پستی : 6343- 14155
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • اتاقک رشد
 • اسپکترو فلوریمتر
 • استخراج گر سوکسله
 • الکتروپوراتور
 • الکتروفورز دوبعدی
 • الکتروفورز 
 • الکتروفورز 
 • اندازه‌گیر میزان کلروفیل
 • تبخیرکننده در خلاء
 • تغلیظ کن
 • تفنگ ژنی 
 • حمام فراصوت
 • خشک کن انجمادی
 • سامانه ریز تزریقی
 • سامانه محاسباتی زیست شناسی
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • کروماتوگراف گازی(GC)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کشنده میکرو سوزن
 • میکروسکوپ فلورسانس 
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان(RT-PCR)
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان(RT-PCR)