مجموعه آزمایشگاه ها شرکت تعاونی تولیدکنندگان پارافین ایران

سال تاسیس : ۱۳۹۲

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت تعاونی تولیدکنندگان پارافین ایران

نشانی آزمایشگاه :

تهران ، خیابان مطهری، خیابان مفتح شمالی، خ زهره، پلاک 20، طبقه اول

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

 • آزمایشگاه‎های حوزه فناوری پلیمر، لاستیک، رنگ و منسوجات

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • ترازوی حساس

 • حمام آب

 • حمام دانسیته

 • حمام گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری

 • دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب

 • دستگاه تبخیر کننده

 • دستگاه رنگ سنج سیبولت

 • دستگاه رنگ سنج سیبولت

 • دستگاه سنجش نقطه اشتعال باز

 • دستگاه سنجش نقطه ریزش و ابری شدن

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی