مجموعه آزمایشگاه شرکت تعاونی دانش بنیان زیست فناوران نوین

سال تاسیس : ۱۳۹۲
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • قم قم ,
 • مدیر آزمایشگاه : امیر حسین خوشگفتار منش
 • رابط آزمایشگاه : شاکه مارکاریان
 • تلفن : ۰۲۵۳۶۶۰۴۱۷۷
 • نمابر : ۰۲۵۳۶۶۰۴۱۷۷
 • arshamlab@gmail.com

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت تعاونی دانش بنیان زیست فناوران نوین

زمینه های تخصصی :

کشاورزی و محیط زیست

نشانی آزمایشگاه :

قم، خیابان امام خمینی، کوچه 39، پلاک 14

نشانی دفتر :

قم، خیابان امام خمینی، کوچه 39، پلاک 14

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • پمپ خلاء

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی/کل جامدات محلول/ شوری

  (EC/TDS/Salinity)
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES )
 • سانتریفیوژ

 • شیکر

 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کوره الکتریکی مافلی

 • نورسنج شعله‌ای 

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی