مجموعه آزمایشگاه‌ها پژوهشگاه رنگ

سال تاسیس : ۱۳۷۷

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • پژوهشگاه رنگ

زمینه های تخصصی :

علوم و فناوری رنگ و پوشش

نشانی آزمایشگاه :

تهران- بزرگراه صیاد شیرازی شمالی خروجی لویزان- میدان حسین‌آباد- خیابان وفامنش- نبش کوچه شمس پلاک 55 جدید( 59 قدیم)

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • دستگاه آزمون بینایی مانسل

 • دستگاه آزمون ثبات شستشویی

 • دستگاه آزمون خراش

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون سایش تابر

 • دستگاه آزمونگر خمش مخروطی

 • دستگاه آزمون مقاومت سایشی مرکب

 • دستگاه آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • دستگاه آنالیز حرارتی مکانیکی پویا

  (DMTA)
 • دستگاه آون خلاء

 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر براقیت

 • دستگاه اندازه گیر تراکم نوری

 • دستگاه اندازه گیر درجه نفوذ قیر و محصولات نفتی

 • دستگاه اندازه گیر کشش سطحی

 • دستگاه اندازه گیرگرانروی بروکفیلد

 • دستگاه اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی چهار پراب

 • دستگاه پرس داغ

  (HP)
 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه چگالی سنج گاز

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه خشک‌ کن پاششی

 • دستگاه دیلاتومتر

  (DIL)
 • دستگاه رئومتر

 • دستگاه زنوتست

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه سنجش پوست پرتقالی

  (DOI Meter)
 • دستگاه سنجش کل کربن آلی

  (TOC Analyzer)
 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات، وزن مولکولی و پتانسیل زتا

 • دستگاه سنجشگر حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه سنجشگر حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه سنجشگر خمش استوانه ای

 • دستگاه سنجشگر گرما مکانیکی

  (TMA )
 • دستگاه سنجشگر نرخ جریان مذاب

  (MFI )
 • دستگاه ضخامت سنج

 • دستگاه طیف سنج امپدانس الکتروشیمیایی

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس

 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز نزدیک 

  (NIR )
 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه طیف سنج نوری قابل حمل

 • دستگاه فریزر دمای پایین

 • دستگاه فلوکس متر

 • دستگاه فلوکس متر

 • دستگاه فورد کاپ

 • دستگاه کاتر پرس

 • دستگاه کاشی های بی سی آر ای

 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف نفوذ ژل 

  (GPC )
 • دستگاه کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • دستگاه کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه گونیوفوتومتر

 • دستگاه گونیومتر

 • دستگاه گونیومتر

 • دستگاه لایه‌نشانی دورانی

 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • دستگاه میکروسکوپ روبشی هم‌کانون لیزری (کانفوکال)- طیف سنج رامان

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه همگن ساز