مجموعه آزمایشگاه‌ها
سال تاسیس : ۱۳۷۷
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : زهرا رنجبر
 • رابط آزمایشگاه : شیرین جبلی معین
 • تلفن : ۲۲۹۴۲۴۸۳- ۲۲۹۴۴۱۸۴- ۲۲۹۳۱۲۳۵
 • نمابر : ۲۲۹۴۷۵۳۷ - ۲۲۹۶۹۷۷۶- ۲۲۹۶۹۷۷۵
 • http://www.icrc.ac.ir
 • Info@icrc.ac.ir
زمینه های تخصصی : علوم و فناوری رنگ و پوشش
نشانی آزمایشگاه : تهران- بزرگراه صیاد شیرازی شمالی خروجی لویزان- میدان حسین‌آباد- خیابان وفامنش- نبش کوچه شمس پلاک 55 جدید( 59 قدیم)
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آزمون بینایی مانسل
 • آزمون خراش
 • آزمون خمش استوانه ای و مخروطی
 • آزمون خمش استوانه ای و مخروطی
 • آزمون سایش تابر
 • آزمون کشش
 • آزمون مقاومت سایشی مرکب
 • آزمون میزان ثبات شستشویی
 • آسیاب گلوله ای سیاره ای
 • آنالیز حرارتی مکانیکی پویا(DMTA)
 • آنالیز گرما مکانیکی(TMA )
 • آون خلاء
 • اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی(BOD Meter)
 • اندازه گیر براقیت
 • اندازه گیر تراکم نوری
 • اندازه گیر درجه نفوذ قیر و محصولات نفتی
 • اندازه گیر کشش سطحی
 • اندازه گیرگرانروی بروکفیلد
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن(COD Meter)
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی چهار پراب
 • اندازه گیری شاخص جریان‌پذیری مذاب (MFI )
 • پرس داغ(HP)
 • پروب فراصوت
 • پروب فراصوت
 • تبخیر کننده چرخان
 • تفرق نور پویا(DLS)
 • چگالی سنج گاز
 • خشک کن انجمادی
 • خشک‌ کن پاششی
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی(UTM)
 • دیلاتومتر(DIL)
 • رئومتر
 • زنوتست
 • سانتریفیوژ یخچال دار
 • سنجش پوست پرتقالی(DOI Meter)
 • سنجش کل کربن آلی(TOC Analyzer)
 • سنجشگر اندازه ذرات(PSA )
 • سنجشگر اندازه ذرات(PSA )
 • سنجشگر حرارتی هم زمان(STA)
 • سنجشگر حرارتی هم زمان(STA)
 • ضخامت سنج
 • طیف سنج امپدانس الکتروشیمیایی
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز نزدیک (NIR )
 • طیف سنج نوری
 • طیف سنج نوری
 • طیف سنج نوری
 • طیف سنج نوری
 • طیف سنج نوری
 • طیف سنج نوری فلورسانس
 • طیف سنج نوری قابل حمل
 • فریزر دمای پایین
 • فلوکس متر
 • فلوکس متر
 • فورد کاپ
 • کاتر پرس
 • کاشی های بی سی آر ای
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کروماتوگراف نفوذ ژل (GPC )
 • کروماتوگراف یونی(IC )
 • کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 
 • کوره الکتریکی
 • کوره الکتریکی
 • گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC )
 • گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC )
 • گونیوفوتومتر
 • گونیومتر
 • گونیومتر
 • لایه‌نشانی دورانی
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM )
 • همگن ساز