مجموعه آزمایشگاه ها شرکت توسعه حسگرسازان آسیا

سال تاسیس : ۱۳۹۰
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران پردیس ,
 • مدیر آزمایشگاه : عباسعلی خدادادی
 • رابط آزمایشگاه : احمد نعمتی
 • تلفن : ۷۶۲۵۰۱۶۳
 • نمابر : ۷۶۲۵۰۱۶۳
 • www.Hesgarsazan.com
 • Sensiran@gmail.com

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت توسعه حسگرسازان آسیا

زمینه های تخصصی :

فناوری نانو، کاتالیست، مواد/ف مهندسی شیمی

نشانی آزمایشگاه :

تهران- پردیس- پارک فناوری پردیس- خ 15 نوآوری- پ 153، کد پستی: 1654120902

نشانی دفتر :

تهران- پردیس- پارک فناوری پردیس- خ 15 نوآوری- پ 153، کد پستی: 1654120902

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه بررسی فعالیت و گزینش پذیری کاتالیست‌ها