مجموعه آزمایشگاه‌های متالورژی
سال تاسیس : ۱۳۶۱
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : زینب ستاریان
 • رابط آزمایشگاه : سیما میرزایی
 • تلفن : ۶۶۰۷۵۲۰۲-۶۶۰۷۵۲۰۱
 • نمابر : +۹۸-۲۱-۶۶۰۷۵۲۰۰
 • http://www.jdsharif-met.com
 • jahadsharif.met@gmail.com
زمینه های تخصصی : فرآوری مواد مغناطیسی آمورف و نانوکریستالی و کنترل کیفی متالورژیکی قطعات فلزی
نشانی آزمایشگاه : تهران، ضلع شمال غربی دانشگاه شریف، خیابان شهید قاسمی، سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، پلاک 71
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آزمون سختی
 • آزمون ضربه شارپی
 • آزمون ماکروسختی
 • آزمون میکروسختی
 • پاشش نمک
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی(UTM)
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی(UTM)
 • ریسندگی مذاب
 • سنجشگر کربن/گوگرد 
 • ضخامت سنج
 • کوانتومتر
 • کوانتومتر قابل حمل
 • لایه‌نشانی به روش کند و پاش
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • میکروسکوپ نوری قابل حمل
 • میکروسکوپ نوری قابل حمل
 • میکروسکوپ استریو
 • میکرو سنجشگر روبش الکترونی(EPMA )