آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

نشانی آزمایشگاه :

زنجان - شهرک کارمندان - انتهای خیابان حاج احمد مهدوی - آزمایشگاه جامع تحقیقات شماره یک

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اتوکلاو

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • پردازشگر فراصوت

 • پمپ پریستالتیک

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • حمام خشک

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آب فوق خالص ساز

 • دستگاه آب مقطر گیری دو بار تقطیر

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه ترانس لومیناتور فرابنفش

  (UV-Transilluminator)
 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه همگن ساز

 • دستگاه هود شیمیایی

 • دستگاه یخ ساز

 • سانتریفیوژ سرعت بالا

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • فریزر

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • مایکروویو

 • مخزن نیتروژن مایع

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود لامینار

 • یخچال