پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سال تاسیس : ۱۳۸۵
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • مازندران بابل ,
 • مدیر آزمایشگاه : محسن جهانشاهی
 • رابط آزمایشگاه : محمد حسن شاهوی
 • تلفن : ۰۱۱۳۲۳۲۰۳۴۲
 • نمابر : ۰۱۱۳۲۳۲۰۳۴۲
 • nano.nit.ac.ir
 • nano@nit.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

زمینه های تخصصی :

نانوبیوتکنولوژی، نانوغشا و نانومحاسبات

نشانی آزمایشگاه :

بابل، خیابان شریعتی- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - پژوهشکده فناوری نانو - کد پستی: 71167-47148

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب مقطرگیر

 • دستگاه آزمون اسمز مستقیم

 • دستگاه آزمون اسمز معکوس

 • دستگاه آزمون جداساز ی گاز غشایی

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون خلاء

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه الک لرزان

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پرس داغ

  (HP)
 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه پمپ پریستالتیک

 • دستگاه پمپ پریستالتیک

 • دستگاه پمپ پریستالتیک

 • دستگاه پمپ پریستالتیک

 • دستگاه پمپ خلاء بالا

 • دستگاه پمپ خلاء بالا

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه جاذب گاز

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه راکتور بی هوازی

 • دستگاه راکتور ناپیوسته

  (BR)
 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه شیکر ارلن اوربیتالی

 • دستگاه شیکر حرارتی

 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه فیلتراسیون انتها بسته

 • دستگاه فیلتراسیون جریان عرضی

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کنترل کننده دما

 • دستگاه کوره لوله ای

 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه لایه ساز پلیمری

 • دستگاه لایه‌نشانی دورانی

 • دستگاه مایکروویو

 • دستگاه مولد فیبر توخالی

  (HFG)
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه همزن مکانیکی

 • دستگاه هود شیمیایی

 • دستگاه هود میکروبی