مجموعه آزمایشگاه ها شرکت کیفیت گستر سبز

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت کیفیت گستر سبز

نشانی آزمایشگاه :

تهران – بلوار کاشانی – خ بهنام – خ فهیمی غربی – خ کمالی شمالی – مجتمع یاس – بلوک 2 – طبقه همکف

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • آون

 • اتاقک آزمون رطوبت

 • اتو ترانسفورماتور

 • اسیلوسکوپ دیجیتال

 • انکوباتور 

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • دستگاه آزمون حفاظت در برابر نفوذ آب

 • دستگاه آزمون حفاظت در برابر نفوذ آب

 • دستگاه آزمون حفاظت در برابر نفوذ آب

 • دستگاه اندازه گیر توان

 • دستگاه اندازه گیر سطح صدا

 • دستگاه اندازه گیری چند منظوره دیجیتال

 • دستگاه اندازه گیری چند منظوره دیجیتال

 • دستگاه بادسنج حرارتی

 • دستگاه پروب آزمون انگشتک مفصل دار

 • دستگاه توان سنج خورشیدی دیتالاگر

 • دستگاه جریان سنج گاز

 • دستگاه جریان سنج گاز

 • دستگاه خلاء سنج

 • دستگاه دورسنج

 • دستگاه روشنایی سنج

 • دستگاه سنجش دی اکسید کربن، دما و رطوبت

 • دستگاه سنجش رطوبت

 • دستگاه سنجش رنگ

 • دستگاه سنجشگر حفاظت در برابر دفیبریلاسیون

 • دستگاه سنجشگر محدودیت ولتاژ

 • دستگاه سنجش مقاومت عایق

 • دستگاه ضربه زن صندلی دندانپزشکی

 • دستگاه کلید اینترمیتنت

 • دستگاه کنج آزمون گرمایش

 • دماسنج دیجیتال

 • دیتالاگر

 • دیتالاگر

 • کمپرسور هوا

 • کولیس دیجیتال

 • کولیس ورنیه دار

 • نیروسنج