شبکه آزمایشگاهی در نظر دارد کارگاه‌های آموزشی تخصصی دستگاهی را هم‌زمان با هفتمین جشنواره فناوری نانو برگزار نماید.

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در نظر دارد کارگاه‌های آموزشی زیر را همزمان با هفتمین جشنواره فناوری نانو برگزار نماید.

1-  آشنایی با دستگاه پلاسمای جفت‌شده القای نشر اتمی (ICP-OES)
2- آشنایی با دستگاه جذب اتمی (AAS)
3- کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS)
4- کارگاه HCT
5- معرفی میکروسکوپ پروبی روبشی (SPM)
6- معرفی میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)
7- آشنایی با دستگاه پراش‌سنج اشعه ایکس (XRD)
8-  آشنایی با روش‌های تست و آزمون (Graizing, Saxs, Street Test)
9- کارگاه مالکیت فکری زبان اصلی (آقای پروفسور گانگولی)
10- کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
11- معرفی میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
12- آشنایی با مفاهیم و روش‌های جذب سطحی (BET)
13- ایمنی در آزمایشگاه
14- آشنایی با طراحی آزمایشات (DOE)

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنند.

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code