کارگاه‌های آموزشی تخصصی – دستگاهی دوره زمستان 93 با همکاری شبکه آزمایشگاهی فناوری برگزار می‌شود.

کارگاه‌های آموزشی تخصصی – دستگاهی دوره زمستان 93 با همکاری شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو برگزار می‌شود. فهرست کارگاه‌ها به شرح زیر است:

1- کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی GC - تئوری و عملی
2- کارگاه آموزشی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC  - تئوری و عملی
3- کارگاه آموزشی آشنایی با طراحی آزمایشات  (DOE) - تئوری
4- کارگاه آموزشی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001
5- کارگاه آموزشی استاندارد مربوط به الزامات عمومی آزمایشگاه‌های طبی ISO/IEC15189
6-  کارگاه آموزشی معرفی دستگاه طیف سنج فلئورسانس اشعه ایکس XRF- تئوری
7- کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزارهای آنالیز فازی XRD - تئوری
8- کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی DSC - تئوری
9- کارگاه پیشرفته جذب اتمی AAS - تئوری و عملی
10-  کارگاه آموزشی تحلیل و بررسی نتایج دستگاه DLS - تئوری
11- کارگاه آموزشی روش تحقیق
12- کارگاه آموزشی آشنایی با برخی از روش‌های آماده‌سازی نمونه و تحلیل نتایج در میکروسکوپ نیروی اتمی AFM - تئوری
13- کارگاه آموزشی بررسی اثرهای ناخواسته در میکروسکوپ‌های پروبی روبشی SPM - تئوری
14-  کارگاه آموزشی معرفی مغناطیس سنج نمونه مرتعش VSM - تئوری و عملی
15- کارگاه آموزشی پیشرفته دستگاه پلاسمای جفت شده القائی- طیف‌سنجی نشر نوری ICP-OES - (تئوری و عملی)
16- دوره پیشرفته : معرفی الگوی پراش و تحلیل و بررسی تصاویر TEM - تئوری
17- کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR، و کارکردهای آن - تئوری
18-  کارگاه آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی  SEM - تئوری و عملی
19-  کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه پتانسیواستات Autolab - تئوری
20-  کارگاه آموزشی پلاسمای جفت شده القایی- اسپکترومتری جرمی ICP-MS - تئوری و عملی
21- کارگاه آموزشی شیوه‌های آماده‌سازی نمونه برای روش‌های تجزیه‌ای کروماتوگرافی - تئوری و عملی

برای دریافت اطلاعات بیشتر و لینک مستقیم ثبت نام به اینجا مراجعه فرمایید.

کلمات کلیدی : شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code