رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان: تیم متخصصین و کارشناسان این آزمایشگاه علاوه بر طیف‌های NMR معمول کربن و هیدروژن، NMR هسته‌های فعال دیگر مانند قلع، سلنیوم، پلاتین، بور، فلور، فسفر و فلزات قلیایی را نیز انجام می دهند.

دکتر امید معینی جزنی، رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان، در مورد فعالیت‌های آزمایشگاه NMR دانشگاه اصفهان گفت: «تیم متخصصین و کارشناسان این آزمایشگاه علاوه بر طیف‌های NMR معمول کربن و هیدروژن، NMR هسته‌های فعال دیگر مانند قلع، سلنیوم، پلاتین، بور، فلور، فسفر و فلزات قلیایی را نیز انجام می دهند.»

وی ادامه داد: «در این آزمایشگاه علاوه بر طیف‌های یک بعدی، خدمات طیف‌های دو بعدی با پارامترهای بهینه نیز صورت می‌گیرد.»

دکتر معینی اظهار کرد: « در آزمایشگاه NMR، مطالعات ترمودینامیکی و سینتیکی نیز با هماهنگی قبلی در محدوده دمایی 60- تا 70 درجه سانتیگراد، انجام می‌پذیرد.»

محققین محترم می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان به آدرس www.centlab.ir مراجعه نمایند.


کلمات کلیدی : دانشگاه اصفهان ‏,NMR

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code