دوره آموزش آشنایی با مبانی، الزامات و مستندسازی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025، در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان برگزار شد.


این دوره که با حضور کارشناسان آزمایشگاه مرکزی این دانشگاه و همچنین کارشناسان دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده صنعت نفت برگزار شد، مبانی استانداردسازی فعالیت‌های آزمایشگاهی و الزامات  ISO/IEC 17025 و چگونگی پیاده‌سازی آن در آزمایشگاه، ارایه شد.

پس از برگزاری دوره آموزشی، مدرس این دوره، مهندس احمد ظهیرمیردامادی، مدیر کیفیت پژوهشگاه مواد و انرژی و دبیر کارگروه استاندارد و کالیبراسیون شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی با همراهی مدیر و کارشناسان مجموعه، از امکانات و توانمندی‌های آزمایشگاه مرکزی بازدید کرد و طی این بازدید، نقاط قوت و ضعف آزمایشگاه و الزامات و راه‌کارهای اجرایی برای استقرار استاندارد ISO/IEC 17025 در این مجموعه بیان شد.

گفتنی است استاندارد بین‌المللی ISO/IEC 17025 در راستای مدیریت کیفیت فعالیت‌های آزمایشگاه‌های انجام آزمون، کالیبراسیون و نمونه‌برداری تدوین شده است و هدف از استقرار آن، اطمینان از صحت و دقت نتایج ارایه شده به مشتریان می‌باشد. الزامات این استاندارد، همه فعالیت‌های سیستمی (مدیریتی) و فنی آزمایشگاه را شامل می‌شود تا آزمایشگاه بتواند پاسخ‌هایی دقیق و صحیح در اختیار مشتریان خود قرار دهد.

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در اخذ اعتبارنامه و به کار بردن این استاندارد از آزمایشگاه‌های عضو خود حمایت کارشناسی و مالی می‌کند و دوره مذکور نیز در همین راستا و توسط کارگروه استاندارد و کالیبراسیون این شبکه برنامه‌ریزی و تشکیل شد.
کلمات کلیدی : ISO/IEC 17025,شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code