به منظور آمادگی برای استقرار سیستم ایزو ISO/IEC17025 در موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری به مدت دو روز و در تاریخ 9 و 23 اردیبهشت ماه سال جاری به مدت 8 ساعت در محل این آزمایشگاه و با همکاری شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی تشکیل گردید.


تعداد 20 نفر از کارشناسان این آزمایشگاه در این دوره شرکت کردند. این دوره در دو بخش مبانی محاسبه عدم قطعیت و روش محاسبه عدم قطعیت بر اساس GUM و کارگاه آموزشی و حل مسئله برگزار گردید. در انتها برخی از مشکلات و آزمون‌های پژوهشگاه برای اپراتورهای مربوطه تحلیل و بررسی شده و روش محاسبه عدم قطعیت پیشنهاد گردید.

مدرس دوره آقای مهندس پیام آزادی، عضو کارگروه استاندارد و کالیبراسیون شبکه و مدیر کیفیت مجتمع آزمایشگاهی فناوری نانو شرکت کفا، به نمایندگی از طرف شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی برای تدریس دوره اعزام شده بودند.

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در اخذ اعتبارنامه و به کار بردن این استاندارد از آزمایشگاه‌های عضو خود حمایت کارشناسی و مالی می‌کند و دوره مذکور نیز در همین راستا و توسط کارگروه استاندارد و کالیبراسیون این شبکه برنامه‌ریزی و تشکیل شد.

کلمات کلیدی : موسسه علوم و فناوری رنگ و پوشش

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code