دوره آموزشی مبانی استاندارد ISO/IEC 17025 در محل آزمایشگاه‌های دانشگاه شهید باهنر کرمان، با حضور 11 نفر از مدیران و کارشناسان آزمایشگاه‌های مرکزی و دامپزشکی این دانشگاه برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی دو روزه، الزامات این استاندارد کیفی به‌صورت کارهای گروهی تشریح و تمرین گردید و در پایان ضمن مرور بندهای استاندارد در قالب سناریوهای تمرینی، از شرکت‌کنندگان آزمون به عمل آمد.

دوره آموزشی مبانی استاندارد ISO/IEC 17025 در محل آزمایشگاه‌های دانشگاه شهید باهنر کرمان، با حضور 11 نفر از مدیران و کارشناسان آزمایشگاه‌های مرکزی و دامپزشکی این دانشگاه برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی دو روزه، الزامات این استاندارد کیفی به‌صورت کارهای گروهی تشریح و تمرین گردید و در پایان ضمن مرور بندهای استاندارد در قالب سناریوهای تمرینی، از شرکت‌کنندگان آزمون به عمل آمد.

مدرس دوره آقای مهندس امین الله تیموری، عضو کارگروه استاندارد و کالیبراسیون شبکه و مدیر کیفیت پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران، به نمایندگی از طرف شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی برای تدریس دوره اعزام شده بودند.

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در اخذ اعتبارنامه و به کار بردن این استاندارد از آزمایشگاه‌های عضو خود حمایت کارشناسی و مالی می‌کند و دوره مذکور نیز در همین راستا و توسط کارگروه استاندارد و کالیبراسیون این شبکه برنامه‌ریزی و تشکیل شد.
کلمات کلیدی : ISO/IEC 17025,دانشگاه شهید باهنر کرمان

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code