دوره آموزشی مبانی استاندارد ISO/IEC 17025 در محل آزمایشگاه‌های دانشگاه شهید باهنر کرمان، با حضور 11 نفر از مدیران و کارشناسان آزمایشگاه‌های مرکزی و دامپزشکی این دانشگاه برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی دو روزه، الزامات این استاندارد کیفی به‌صورت کارهای گروهی تشریح و تمرین گردید و در پایان ضمن مرور بندهای استاندارد در قالب سناریوهای تمرینی، از شرکت‌کنندگان آزمون به عمل آمد.

دوره آموزشی مبانی استاندارد ISO/IEC 17025 در محل آزمایشگاه‌های دانشگاه شهید باهنر کرمان، با حضور 11 نفر از مدیران و کارشناسان آزمایشگاه‌های مرکزی و دامپزشکی این دانشگاه برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی دو روزه، الزامات این استاندارد کیفی به‌صورت کارهای گروهی تشریح و تمرین گردید و در پایان ضمن مرور بندهای استاندارد در قالب سناریوهای تمرینی، از شرکت‌کنندگان آزمون به عمل آمد.

مدرس دوره آقای مهندس امین الله تیموری، عضو کارگروه استاندارد و کالیبراسیون شبکه و مدیر کیفیت پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران، به نمایندگی از طرف شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی برای تدریس دوره اعزام شده بودند.

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در اخذ اعتبارنامه و به کار بردن این استاندارد از آزمایشگاه‌های عضو خود حمایت کارشناسی و مالی می‌کند و دوره مذکور نیز در همین راستا و توسط کارگروه استاندارد و کالیبراسیون این شبکه برنامه‌ریزی و تشکیل شد.
کلمات کلیدی : ISO/IEC 17025,دانشگاه شهید باهنر کرمان

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نـــام
ایمیل
نظر شما
کارکترهایی که در تصویر می بینید را وارد نمایید. (حساس به حروف کوچک و بزرگ)
Captcha