اولین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، بر اساس عملکرد سال 1393 آن‌ها انجام شد و رتبه هر کدام از مراکز بر اساس امتیاز کسب شده در ارزیابی، مشخص گردید.


در این رتبه‌بندی، «مرکز پژوهش متالورژی رازی»، «مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران» و «پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران» به ترتیب، رتبه‌های اول تا سوم را بین 27 مرکز آزمایشگاهی عضو شبکه، به خود اختصاص داده‌اند.
رتبه‌های چهارم تا دهم نیز به‌ترتیب به مجموعه ازمایشگاه‌های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف، پژوهشگاه صنعت نفت، آزمایشگاه تحقیقات نانو شرکت کارآفرینی و فناوری ایران (کفا)، پژوهشگاه مواد و انرژی، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز، موسسه تحقیقاتی پرطاووس و موسسه تحقیقاتی جنگل‌ها و مراتع کشور اختصاص یافت.
ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه براساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌ها و با توجه به سه شاخص اصلی «مشتری مداری»، «میزان کارکرد» و «میزان همکاری‌های شبکه‌ای» (به ترتیب با نسبت 35، 35 و 30 درصد)، انجام می‌شود.
در این دوره از ارزیابی، 54 آزمایشگاه از 27 مرکز عضو شبکه حضور داشتند که در طی 8ماه بیش از 260هزار خدمت آزمایشگاهی ارائه داده‌اند. بر اساس گزارش‌های دریافت شده از مراکز، در سال 1393 درآمد مراکز عضو شبکه معادل 116 میلیارد ریال بوده است.

رتبه

نام مرکز                                                                   

1

مرکز پژوهش متالورژی رازی

2

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

3

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

4

مجموعه آزمایشگاه‌های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف

5

پژو‌هشگاه صنعت نفت

6

آزمایشگاه تحقیقات نانو شرکت کار آفرینی و فناوری ایران (کفا)

7

پژوهشگاه مواد و انرژی 

8

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز

9

مؤسسه تحقیقاتی پرطاووس

10

مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

11

آزمایشگاه تحقیقات صنعتی آبسار کویر

12

مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

13

موسسه تحقیقات علوم و فناوری رنگ و پوشش

14

پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی- ابن سینا

15

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه امیرکبیر

16

آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

17

گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی

18

آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقات کاربردی دانشگاه باهنر کرمان

19

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی

20

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

21

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان

22

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز

23

دانشگاه سیستان و بلوچستان

24

آزمایشگاه‌های جامع تحقیقاتی و دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

25

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران

26

آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه جندی‌شاپور اهواز (شهدای جهاد علمی)

27

آزمایشگاه مغناطیسی و ابررسانایی دانشگاه بیرجنددریافت فایل: فهرست کامل نتایج اولین دوره ارزیابی و رتبه‌بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی
کلمات کلیدی : شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو,شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code