پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران در راستای به عضویت درآمدن این آزمایشگاه در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی از طرف این شبکه مورد بازدید قرار گرفت و جلسه ای در محل این پژوهشکده با حضور 2 نفر از اعضای آزمایشگاه و نماینده شبکه راهبردی برگزار شد.

پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران در راستای به عضویت درآمدن این آزمایشگاه در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی از طرف این شبکه مورد بازدید قرار گرفت و جلسه ای در محل این پژوهشکده با حضور 2 نفر از اعضای آزمایشگاه و نماینده شبکه راهبردی برگزار شد.
خانم نجمه یزدانفر مدیر آزمایشگاه، با بیان اینکه این مرکز در سال 1377 تأسیس شد، فعالیت این آزمایشگاه را در حوزه صنایع شیمیایی و زمینه‌های تخصصی مرتبط  و برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه مهارت‌های آزمایشگاهی و کارگاه‌های تخصصی دستگاه‌ها عنوان کرد.

برخی از تجهیزات این آزمایشگاه عبارتند از: اندازه‌گیری مساحت سطح و تخلخل BET،  کروماتوگرافی گازی با شناساگر جرمی مجهز به اتوسمپلر و اینلت پی تی وی  GC-MS،  کروماتوگرافی گازی با شناساگر GC-µECD، کروماتوگرافی گازی با شناساگر GC-FID، کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا مجهز به شناساگر فلورسانس  HPLC-FLD، کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا مجهز به شناساگر UV سه بعدی HPLC-DAD،  دستگاه جذب اتمی شعله‌ای F-AAS، دستگاه جذب اتمی کوره ای  GF-AAS و ...
همچنین؛ پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران به عنوان آزمایشگاه معتمد با  آزمایشگاه آکرودیته سازمان استاندارد محیط زیست و وزارت بهداشت تفاهم‌نامه همکاری دارد.

در این آزمایشگاه خدماتی شامل: تعیین مساحت سطح و تخلخل، شناسایی و اندازه‌گیری کمی ترکیبات آلی، آلاینده‌های محیط زیستی و غذایی، سموم دفع آفات نباتی (OCPs,OPPs,…)، آلاینده‌های آلی (TPHs,PAHs,PCBs,MTBE,POPs,BTEX ,...)، اندازه‌گیری کمی ترکیبات آلی هالوژنه مانند OCPs, PCBs، اندازه‌گیری کمی ترکیبات آلی، اندازه‌گیری کمی ترکیبات آلی آفلاتوکسین‌ها و مایکوتوکسین‌ها و اندازه‌گیری کمی ترکیبات آلی، مواد موثره گیاهی، ویتامین‌ها و اندازه‌گیری فلزات (Pb,Cd,Cr,Zn,Co,…) در نمونه‌های آب، خاک، مواد غذایی، اندازه‌گیری فلزات (As,Pb,Cd,Hg,Cr,Zn,Sn,…) و غیره انجام می‌شود.
این آزمایشگاه، توانمندی ساخت تنها نمونه پایلوت ساخت پایه کاتالیست با آلومینای کروی را دارد.

همچنین، آقای محمدرضا تجریشی علاوه بر معرفی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، از آزمایشگاه‌های پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران بازدید کرد.
کلمات کلیدی : بازدید,شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code