در پی ارتقاء و تجهیز دستگاه‌های آزمایشگاه مرکزی و خریداری قطعات جدید برای دستگاه‌ها دامنه خدمات و آزمون‌های آزمایشگاه مرکزی گسترش یافت. در حال حاضر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان علاوه بر خدماتی که در گذشته به محققان و موسسات داخل و خارج کشور ارائه می کرد، قابلیت انجام آزمون‌های زیر را نیز دارد:

 در پی ارتقاء و تجهیز دستگاه‌های آزمایشگاه مرکزی و خریداری قطعات جدید برای دستگاه‌ها دامنه خدمات و آزمون‌های آزمایشگاه مرکزی گسترش یافت. در حال حاضر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان علاوه بر خدماتی که در گذشته به محققان و موسسات داخل و خارج کشور ارائه می کرد، قابلیت انجام آزمون‌های زیر را نیز دارد:

1- آنالیز پروفایل قند به روش HPLC-RI

2- آنالیز انواع ترکیبات به روش HPLC-PDA

3- آنالیز پروفایل اسیدهای چرب به روش GC

4- اندازه گیری باقی مانده سموم به روش GC، GC/MS و HPLC

5- آنالیز هیدروکربن های نفتی به روش GC/MS

6- خدمات مربوط به آماده سازی و نگهداری نمونه به روش Freeze dryer

7- آنالیز طیف NIR انواع نمونه ها به همراه تفسیر

متقاضیان خدمات آزمایشگاهی می‌توانند به منظور استفاده از این خدمات و دیگر امکانات موجود با دفتر آزمایشگاه تماس حاصل فرمایند.

شماره تماس: 36522436-061

پست الکترونیک: centrallab@ramin.a.ir
کلمات کلیدی : دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان,خدمت

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code