با توجه به رتبه بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی، این شبکه فهرست اسامی 20 کارشناس و رابط برتر مراکز عضو شبکه را نیز بر اساس ارزیابی عمکرد سال 94 اعلام کرد.

در انتخاب کارشناسان و رابطین مرکز عضو، شاخص‌هایی مانند میزان و نحوه ارتباط با شبکه آزمایشگاهی، میزان ارتباط با سایر مراکز عضو شبکه و کیفیت ارایه گزارش عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفته است.
 
فهرست رابطین برتر مراکزعضو به شرح زیر است:
 
1-جناب آقای محمدرضا نژاد مقدم- پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی- ابن سینا
 
2- جناب آقای مهرداد محرمی- مرکز پژوهش متالورژی رازی 
  

3- سرکار خانم بهارک سلطانی- آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


4- جناب آقای احمد ظهیر میردامادی- پژوهشگاه مواد و انرژی  

5- سرکار خانم مرضیه اکبری- آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان

6- جناب آقای محمد همایونی- مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
 
7-سرکار خانم صدیقه صادق حسنی- پژوهشکده کاتالیست و نانو فناوری پژوهشگاه صنعت نفت

8- سرکار خانم سمیرا میرجلیلی- آزمایشگاه تحقیقات صنعتی آبسار کویر

9- سرکار خانم فریبا علی- آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

10- سرکار خانم سیما میرزایی- مجموعه آزمایشگاه‌های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف

11- جناب آقای مصطفی دستمردی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
 
12- جناب آقای یوسفعلی قربانی- مجموعه آزمایشگاه‌های گروه تجزیه و ارزیابی مواد پژوهشگاه صنعت نفت

13- جناب آقای سید مهدی رضوی- مؤسسه تحقیقاتی پرطاووس

14- جناب آقای محمود نادری- مجموعه آزمایشگاه‌های موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

15- سرکار خانم فریده باتقوی- گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی
 
16- سرکار خانم افسانه زلکی نژاد- آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز

17- جناب آقای محمدعلی ورشابی- مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

18- سرکار خانم مهین هوشیار صادقیان- آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
 
19- سرکار خانم لاله رضازاده- آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقات کاربردی دانشگاه باهنر کرمان

20- سرکار خانم سمیه پژهان- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
کلمات کلیدی : شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code